Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaGRO - genderová rovnováha → Cena Julie Hamáčkové → Cena Julie Hamáčkové - základní informace
iduzel: 26221
idvazba: 33273
šablona: stranka
čas: 19.4.2024 23:18:30
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 26221
idvazba: 33273
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'gro.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/cjh/info'
iduzel: 26221
path: 8549/18801/18803/26191/26221
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Cena Julie Hamáčkové - základní informace

Co je to Cena Julie Hamáčkové?

 • Cena Julie Hamáčkové (dále jen Cena) je soutěž, která vznikla v roce 2015 na VŠCHT Praha v rámci projektu TRIGGER.
 • Cílem Ceny je podpořit zohlednění genderových aspektů ve výzkumné i pedagogické práci
 • Cena nese jméno Julie Hamáčkové, první profesorky a děkanky na VŠCHT Praha.

Proč a jak Cena Julie Hamáčkové vznikla?

 • Přemýšleli jsme, jak motivovat studenty i zaměstnance začít se seriózně zabývat tématem zohlednění genderových aspektů ve výzkumné a pedagogické práci, proto nás napadlo vyhlásit soutěž, ve které ti nejlepší získají ocenění. 
 • Cena byla založena výzkumným týmem v rámci projektu kulturní a institucionální změny TRIGGER, který je realizován na VŠCHT Praha ve spolupráci s NKC-gender a věda od roku 2014. Mezi aktivity projektu patří mimo jiné začlenění analýzy na základě genderu nebo pohlaví do výzkumných témat.

Pro koho je Cena Julie Hamáčkové určena?

 • Do soutěže se mohou přihlásit pouze studenti či studentky a zaměstnanci či zaměstnankyně VŠCHT Praha.
 • Náležitosti přihlášky najdete v sekci Dokumenty.

V jakých kategoriích je Cena Julie Hamáčkové udílena?

 • Cena je udílena ve třech kategoriích:


a) veřejné ocenění mimořádného přínosu žen – zaměstnankyň VŠCHT Praha k rozvoji vědy, výzkumu, pedagogiky a inovací včetně působení v akademické sféře,

b) veřejné ocenění mimořádného přínosu zaměstnanců a zaměstnankyň VŠCHT Praha na poli podpory a prosazování rovných příležitostí v pracovních vztazích a výzkumu na VŠCHT Praha,

c) ocenění prací studentek a studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů VŠCHT Praha, kteří do svého výzkumného tématu začleňují analýzu dle genderu a/nebo pohlaví tam, kde téma výzkumu souvisí s přímým dopadem na lidský organismus a jeho zdraví nebo kde nově vyvíjené technologie a jejich produkty a služby mají rozdílný dopad na různé skupiny koncových uživatelů, v našem případě na muže a ženy .  Cílem Ceny v kategorii studentských prací je podpořit zájem o obohacení obsahu a metod výzkumu na VŠCHT Praha o genderovou dimenzi a umožnit další začleňování analýz na základě genderu a pohlaví do studentských prací na VŠCHT Praha. c)

Kdo je Julie Hamáčková?

 • Prof. dr Ing. Julie Hamáčková, doktor chemických věd, patřila k prvním ženám studujícím na technických vysokých školách v Československu.
 • V roce 1954 byla jako vůbec první žena na vysokých školách technických jmenována profesorem chemie vody.
 • Byla prvním chemikem, který se u nás věnoval výhradně chemii odpadní vody.
 • Více o Julii Hamáčkové >>

Kdo Cenu Julie Hamáčkové získal v prvním ročníku?

 • Laureátka Ceny v kategorii a) je Ing. Monika Tomaniová, Ph.D. z Ústav analýzy potravin a výživy, Fakulty potravinářské a biochemické technologie. Hodnotící komise schválila jednomyslně udělení ceny Dr. Tomaniové za její vysokou míru přínosu pro školu v oblasti podpory a rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.
 • V kategorii b) nebyla v roce 2015 soutěž vyhlášena, Cena tedy nebyla udělena.
 • V kategorii c) získala první cenu Bc. Michaela Švarcová, studentka 5. ročníku FPBT s prací na téma "Léčba kožních mykóz pomocí nízkoteplotního plazmatu".
 • Ostatní oceněné práce jsou uvedeny ve Vyhlášení výsledků soutěže v kategorii c).
 • Sborník abstraktů soutěžních prací naleznete zde >>
 • Článek o průběhu prvního ročníku si přečtěte zde na našem webu v sekci Články.

  V případě dalších dotazů nás kontaktujte na gro@vscht.cz

Aktualizováno: 21.11.2018 14:49, Autor: Anna Mittnerová

VŠCHT Praha
Technická 3, Praha 6, budova B

Ing. Anna Mittnerová – řešitelka projektu
kancelář S09, tel: 220 44 3675

zobrazit plnou verzi