Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaGRO - genderová rovnováha → Články → První ročník Ceny Julie Hamáčkové
iduzel: 25984
idvazba: 32969
šablona: stranka_obrazek
čas: 16.6.2024 05:04:42
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 25984
idvazba: 32969
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'gro.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/clanky/cjh2015'
iduzel: 25984
path: 8549/18801/18803/25980/25984
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

První ročník Ceny Julie Hamáčkové

cjh_skupinova

 V roce 2015 byla na VŠCHT Praha ustavena Cena Julie Hamáčkové, která se uděluje ve třech různých kategoriích. Cena byla založena výzkumným týmem v rámci projektu kulturní a institucionální změny TRIGGER, který je realizován na VŠCHT Praha ve spolupráci s NKC-gender a věda od roku 2014. Soutěž nese jméno Julie Hamáčkové, významné osobnosti české hydrochemie a první profesorky na vysoké technické škole v Československu. Cílem Ceny je podpořit zohlednění genderových aspektů ve výzkumné i pedagogické práci.

Přemýšleli jsme, jak motivovat studenty i zaměstnance začít se seriózně zabývat tímto tématem, proto nás napadlo vymyslet soutěž, ve které ti nejlepší získají ocenění, jež jsme nazvali po první profesorce a děkance na VŠCHT Praha, Julii Hamáčkové.

Cena je udělována ve třech kategoriích. První kategorie a) je ocenění akademických, výzkumných a dalších pracovnic za mimořádný přínos k rozvoji jejich oboru, druhá kategorie b) je ocenění zaměstnanců či zaměstnankyň školy za jejich podporu a prosazování rovných příležitostí v pracovních vztazích, pedagogické a výzkumné činnosti a třetí kategorie c) je věnována studentkám a studentům (bakalářských, magisterských či doktorských programů), kteří zahrnují do obsahu svých výzkumných témat a prací analýzu na základě genderu a/nebo pohlaví.

Letos byla cena vyhlášena v kategoriích a) a c). Laureátka Ceny v kategorii a) je Ing. Monika Tomaniová, Ph.D. z Ústavu analýzy potravin a výživy, Fakulty potravinářské a biochemické technologie. Hodnotící komise schválila jednomyslně udělení ceny Dr. Tomaniové za její vysokou míru přínosu pro školu v oblasti podpory a rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Kandidátku na cenu nominoval Ústav analýzy potravin a výživy prof. Jany Hajšlové, CSc.  Cena byla laureátce předána rektorem na vánočním koncertě VŠCHT Praha dne 15. prosince 2015. V kategorii c) byla soutěž vyhlášena v červnu 2015, do soutěže bylo podáno 11 studentských prací. Dne 18. listopadu 2015 hodnotila odborná komise pod vedením prorektora pro vědu a výzkum prof. Kratochvíla kvalitu a prezentace přihlášených studentských prací. První cenu získala Bc. Michaela Švarcová, studentka 5. ročníku FPBT s prací na téma Léčba kožních mykóz pomocí nízkoteplotního plazmatu. Vítězka zjistila, že při léčbě mykózy na morčatech probíhá nemoc jinak u samic než u samců a tyto rozdíly nadále zkoumá. Druhé místo obsadila Ing. Dana Bílková, která se intenzivně věnuje vývoji čichových učebních pomůcek pro výuku organické chemie žáků se zrakovým postižením a rozdílným vnímáním této pomůcky u studentek a studentů s i bez zrakového postižení. Variabilita témat soutěžních prací byla velká – od kulturních a sociálních aspektů hygienického zázemí v různých částech světa přes mykotoxinové kontaminace bylinných doplňků stravy a jejich rozdílnou toleranci a působení na obě pohlaví až po zkoumání genderové dimenze v podnikové kultuře. Dobrá zpráva je, že i v chemii, jakožto zdánlivě neutrální vědecké disciplíně, se dá genderová dimenze ve výzkumu nalézt poměrně snadno.

Prof. Dr. Ing. Julie Hamáčková, DrSc. (*1892 - †1968) patřila k prvním ženám studujícím na technických vysokých školách v tehdejším Československu. Byla prvním chemikem, který se u nás věnoval výhradně chemii odpadní vody. Významně se podílela na vývoji technologií v čistírně odpadních vod v Bubenči. Během své vědecké kariéry nashromáždila mnoho materiálu pro pozdější knižní publikace a též se starala o výchovu nových odborníků, vypracovala podrobné předpisy pro práci na rozborech vody. Je považována za zakladatelku české hydrochemie. V roce 1954 byla jako vůbec první žena na vysokých školách technických jmenována profesorem chemie vody. O rok pozděni jí byla udělena vědecká hodnost doktora chemických věd a vyznamenání za vynikající práci. Účastnila se i na řízení VŠCHT Praha, kde působila jako proděkan a později děkan Fakulty technologie paliv a vody.

Aktualizováno: 30.3.2016 10:07, Autor: Kateřina Grecová

VŠCHT Praha
Technická 3, Praha 6, budova B

Ing. Anna Mittnerová – řešitelka projektu
kancelář S09, tel: 220 44 3675

zobrazit plnou verzi