Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaGRO - genderová rovnováha → Články → Setkání profesorek z VŠCHT Praha
iduzel: 25981
idvazba: 32967
šablona: stranka_obrazek
čas: 2.12.2023 20:13:18
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 25981
idvazba: 32967
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'gro.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/clanky/profesorky2015'
iduzel: 25981
path: 8549/18801/18803/25980/25981
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Setkání profesorek z VŠCHT Praha

obed_1

Dne 27. května 2015 se uskutečnilo již druhé setkání profesorek z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Pro velký úspěch a kladné odezvy po prvním setkání, které proběhlo v minulém roce, jsme se rozhodly uspořádat podobné setkání  i letos.

Iniciativa mohla vzniknout díky projektu TRIGGER[1], na kterém spolupracuje VŠCHT Praha spolu s NKC-ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR. Projekt je zaměřen na transformaci instituce z hlediska genderové rovnosti a jedním z jeho hlavních cílů je podpora profesního rozvoje a kariérního postupu žen a podpora vyváženého zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích. Proto vznikla na VŠCHT Praha síť osob, které mají zájem se aktivitám na podporu genderové rovnosti věnovat – Klub rovných šancí.  Řešitelský tým se pochopitelně rozhodl od počátku realizace projektu spolupracovat s profesorkami z VŠCHT Praha, tedy s ženami na nejvyšších pozicích na univerzitě, s vidinou jejich pomoci a podpory v prosazování některých akcí projektu.

Na prvním setkání, které proběhlo v srpnu 2014 formou oběda v restauraci v blízkosti Dejvického kampusu, byly profesorky seznámeny s projektem jako takovým a začalo se diskutovat o tom, v jakých oblastech by se mohly zapojit a podílet se na prosazování změn, a to jak v rámci své vědecké a pedagogické činnosti nebo působení v rozhodovacích orgánech školy (například Akademický senát apod.).  

 Hlavním tématem druhého setkání bylo vyhlášení nově vzniklé Ceny Julie Hamáčkové[2], která bude letos poprvé udělena. Cena bude mít několik kategorií, v současnosti je vyhlášena kategorie Studentská práce v rámci SVK[3], ve které budou oceněny práce studentů, zahrnující genderovou dimenzi a analýzu na základě genderu a/nebo pohlaví Na toto téma se rozpoutala žhavá diskuze. Profesorky byly z nápadu udělit cenu nadšené, podotýkaly však, že tak významné jméno (Julie Hamáčková, první profesorka a děkanka na VŠCHT Praha) by mělo reprezentovat cenu pro úspěšnou vědkyni z VŠCHT Praha za její přínos vědě. Proto jsme se rozhodly zařadit práce s genderovou dimenzí v rámci SVK jen jako jednu z kategorií soutěže. Jedním z dalších témat setkání byla kniha rozhovorů s vědkyněmi z VŠCHT Praha, jejíž vydání je plánováno na leden 2016. V knize bude obsaženo 20 rozhovorů s vědkyněmi různých věkových kategorií na různých úrovních vědecké dráhy, profesorky nevyjímaje.[4] Cílem je zviditelňování úspěšných začínajících i zkušených vědkyň, včetně toho ukázat na osobních výpovědích žen na možné strukturální překážky a možnosti změn podmínek pro férové uplatnění žen ve vědecké profesi. Také jsme diskutovali o možnostech, jak na VŠCHT Praha podpořit ženy ke kariérnímu akademickému postupu a jak zlepšit podmínky a postupy, které jim umožní, aby se staly členkami rozhodovacích komisí či aby se dostávaly na vedoucí pozice a do rozhodovacích orgánů. Podle slov profesorky Jitky Moravcové by právě v tomto ohledu mohly pomoci ty profesorky, které jsou členkami různých komisí či rad. Možná by stačilo jen malé popíchnutí „Pánové, není to zvláštní, že tu kolem mne sedí samí chlapi?“, které by přimělo alespoň k zamyšlení, zda by se ženám nemělo skutečně dát více prostoru.

[1] projekt TRIGGER (TRansforming Institutions by Gendering contents and Gaining Equality in Research), http://triggerproject.eu/

[2] Julie Hamáčková byla první ženou na vysokých technických školách v Československu, která byla jmenována profesorkou a stala se děkankou fakulty

[3] SVK = studentská vědecká konference, http://www.vscht.cz/veda-a-vyzkum/svk

[4] Rozhovory s některými profesorkami z VŠCHT Praha si můžete přečíst již nyní na http://eupro.vscht.cz/gro/rozhovory

Aktualizováno: 30.3.2016 10:10, Autor: Kateřina Grecová

VŠCHT Praha
Technická 3, Praha 6, budova B

Ing. Anna Mittnerová – řešitelka projektu
kancelář S09, tel: 220 44 3675

zobrazit plnou verzi