Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaGRO - genderová rovnováha → Články → Projekt TRIGGER je v polovině
iduzel: 25986
idvazba: 32965
šablona: stranka_obrazek
čas: 19.5.2024 00:12:27
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 25986
idvazba: 32965
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'gro.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/clanky/triggerbilance'
iduzel: 25986
path: 8549/18801/18803/25980/25986
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Projekt TRIGGER je v polovině

TRIGGER_lounge

Změna na pokračování: bilance projektu TRIGGER za uplynulé dva roky


Čas rychle letí a v lednu 2016 to budou dva roky od začátku mezinárodního projektu TRIGGER (transformace institucí z hlediska genderové rovnosti). Proto je konec roku 2015 ideálním časem na rekapitulaci všech dosavadních důležitých kroků, které zatím v rámci projektu české řešitelky udělaly k podpoření diverzity, genderové rovnosti a etiky výzkumu. V České republice je projekt řešen na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Odbornou expertízu poskytuje NKC – gender a věda. Dalšími mezinárodními partnery jsou university v Londýně, Paříži, Madridu a Pise.

K nejpozoruhodnějším výstupům prvního roku projektu patří Zpráva o statistickém přehledu o rovnosti mužů a žen na VŠCHT Praha, stejně tak jako kvalitativní a kvantitativní výzkum pracovních podmínek mezi zaměstnanci na vysoké škole. Tato zjištění, která poskytla nezbytný základ pro nastavení dalších aktivit a opatření, byla prezentována Akademickému senátu a také na webových stránkách gro.vscht.cz, vytvořených pro představování aktivit projektu a obecně tématu genderové rovnosti na VŠCHT Praha. Dalším velkým úspěchem v prvním roce projektu bylo zavedení nového pravidla do podmínek Interní grantové agentury. Soutěž je nyní otevřena i pro rodiče na rodičovské dovolené, kteří se vracejí na univerzitu po kariérní přestávce.

Velkou část aktivit projektu tvoří workshopy a semináře pro různé cílové skupiny, např. workshopy pro vedoucí pracovníky a pracovnice zaměřené na rozvoj manažerských kompetencí zohledňujících gender a diversitu na pracovišti či workshopy na téma slaďování pracovního a rodinného života, hodnocení vědecké práce apod. Pro nejvyšší vedení školy jsme uspořádali dva diskusní semináře o rovných příležitostech a genderových stereotypech ve vědě, z nichž jeden vedl prof. Manfred Horvat, odborník na politiku rozvoje lidských zdrojů z Vídeňské univerzity. Také proběhly semináře pro mentees a mentory z našeho mentoringového programu, který na VŠCHT Praha vznikl právě díky projektu TRIGGER. Některé z nich vedla Dr. Jennifer de Vries, vysoce uznávaná expertka na mentoring a koučink z Univerzity v Melbourne. Pilotního mentoringového programu na VŠCHT Praha se celkem zúčastnilo 12 mentees, z toho 7 žen. Nyní plánujeme další, vylepšený mentoringový program pro rok 2016. Další skupina workshopů se zaměřila na rozvoj kompetencí, profesních dovedností i osobnostní rozvoj žen s cílem posílit jejich kariérní postup a vstup do vedoucích a rozhodovacích pozic.

Za pravděpodobně největší úspěch druhého roku projektu považujeme institucionalizaci Ceny Julie Hamáčkové. Toto ocenění bylo vyvoláno potřebou zpřístupnit téma začlenění analýzy na základě pohlaví a genderu do výzkumné činnosti v různých disciplínách a oborech VŠCHT Praha a motivovat studující, aby se této otázce začali ve svých výzkumných pracích věnovat. V souvislosti s přípravou studujících na Cenu Julie Hamáčkové byly na VŠCHT Praha uspořádány dva workshopy vedené organizací Yellow Window, která poskytuje tréninky a poradenství obrovskému množství evropských institucí, které otázku analýzy na základě pohlaví a genderu řeší.

V průběhu roku 2014 a 2015 byly vedeny rozhovory s vědkyněmi, výzkumnicemi a pedagožkami z VŠCHT Praha, které se nachází v různých fázích profesní dráhy. Rozhovory jsme pravidelně zveřejňovaly na gro.vscht.cz a také odprezentovaly ve formě plakátů na výstavě v rámci Noci vědců 2015. Plakáty jsou k nahlédnutí zde. Rozhovory vyjdou knižně na začátku roku 2016. Kniha bude pokřtěna 18. února 2016 v galerii Národní technické knihovny. Již nyní Vás na křest srdečně zveme!

Stejný význam pro zviditelnění tématu a systematickou podporu genderové rovnosti a diverzity na VŠCHT Praha vedle institucionalizace Ceny Julie Hamáčkové má i zahrnutí genderu mezi tři nejdůležitější témata (priority) v novém strategickém dokumentu VŠCHT Praha.

Autorka článku: Kateřina Grecová, manažerka projektu TRIGGER
Publikováno: 22. 12. 2015 v rámci newsletteru NKC gender a věda 12/2015 (PDF, web).

Aktualizováno: 8.3.2016 12:15, Autor: Kateřina Grecová

VŠCHT Praha
Technická 3, Praha 6, budova B

Ing. Anna Mittnerová – řešitelka projektu
kancelář S09, tel: 220 44 3675

zobrazit plnou verzi