Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaGRO - genderová rovnováha → Plán genderové rovnosti (Gender Equality Plan – GEP) a HORIZONT Evropa
iduzel: 60676
idvazba: 71734
šablona: stranka_ikona
čas: 24.10.2021 13:04:46
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Plán genderové rovnosti (Gender Equality Plan – GEP) a HORIZONT Evropa

VŠCHT Praha aktuálně připravuje Plán genderové rovnosti (GEP). Ten je podmínkou pro posuzování způsobilosti uchazečů z řad veřejných vysokých škol a výzkumných organizací v programu Horizont Evropa (Horizon Europe).

Evropská komise představila v loňském roce Plány genderové rovnosti jako nový nástroj na posílení vyrovnaného zastoupení žen a mužů ve výzkumu a inovacích.

GEP představuje pro instituci závazek věnovat se podpoře genderové rovnosti a je součástí její strategie rozvoje. Cíle a opatření si každá instituce určí sama podle svých potřeb.

Procesy, zahrnované do Plánu genderové rovnosti:

  • rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a genderově vyvážená pracovní kultura v organizaci,
  • směřování k vyváženému zastoupení obou pohlaví ve vedoucích, řídících a rozhodovacích pozicích,
  • rovnost žen a mužů při náboru na vědecké a akademické pozice a při kariérním postupu,
  • zahrnutí genderové dimenze do obsahu výzkumu, inovací a výuky,
  • prevence sexuálního obtěžování a genderově podmíněného obtěžování

GEP na VŠCHT

Otázce genderové rovnosti je na VŠCHT dlouhodobě věnována pozornost, jak je zřejmé z interních předpisů, strategického záměru i realizovaných projektů.

Při přípravě nového GEP, odpovídajícího aktuálním požadavkům EK pro program HORIZONT Evropa, VŠCHT vychází z dosavadních aktivit v tomto směru již vykonávaných a realizovaných v rámci mezinárodního projektu TRIGGER.

V prvním čtvrtletí roku 2022 bude zveřejněn Plán genderové rovnosti stanovující další kroky v horizontu čtyř let.

Aktualizováno: 31.8.2021 12:04, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 3, Praha 6, budova B

Ing. Anna Mittnerová – řešitelka projektu
kancelář S09, tel: 220 44 3675

zobrazit plnou verzi