Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaGRO - genderová rovnováha → Rozhovory → Ing. Iveta Pospíšilová
iduzel: 15759
idvazba: 19368
šablona: stranka_obrazek
čas: 16.6.2024 03:37:22
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 15759
idvazba: 19368
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'gro.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/rozhovory/pospisilova'
iduzel: 15759
path: 8549/18801/18803/18840/15759
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Iveta Pospíšilová

Iveta_Pospisilova_1

Cherchez la femme

Na základě rozhovorů napsala Mgr. Ivanka Picková, bývalá vedoucí oddělení komunikace VŠCHT Praha

Zajišťovat administrativu vědeckých projektů, obhospodařovat problematiku duševního vlastnictví, poskytovat servis pro habilitační a další řízení, pomáhat při propagaci vědy, ale také si vyhledávat vlastní projekty – přehled aktivit Oddělení pro vědu a výzkum VŠCHT Praha v podstatě nemá konce. Každý den se může objevit nápad nebo vyskytnout aktivita, která se jeví pro školu zajímavá. Vedoucí oddělení Ing. Iveta Pospíšilová si současný stav pochvaluje: „Jsme servisní oddělení jak vůči lidem „dole“, tak vůči vedení školy. Cítím se jako článek uprostřed – mezi lidmi, kteří na jedné straně něco potřebují, a panem rektorem a prorektorem.“
Jsou vysoké školy, kde servis vědeckým pracovníkům i vyhledávání projektů řeší tzv. Projektové centrum, kde se tyto činnosti sbíhají. Na VŠCHT Praha mají vyzkoušený jiný model. A s ohledem na to, že škola patří mezi českými veřejnými vysokými školami k vědecké špičce, dá se říci, že svůj podíl na tom má – jako servisní pracoviště – i Oddělení pro vědu a výzkum.
Inženýrka Pospíšilová shrnuje: „Vždycky bylo hodně poskytovatelů, a i když se dnes říká, že je jich míň, tak to není pravda. Je TAČR, GAČR, ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví, zemědělství – ti mají hodně soutěží, více v současnosti vypisují ministerstva obrany i vnitra, aktivní je řada nadací včetně soukromých. Existuje spousta nabídek a příležitostí a my se vším musíme prokousat a být v obraze. Jsou samozřejmě ve škole lidé, kteří si projekty najdou sami. A my pak musíme správně zareagovat, všechno zprocesovat v režimu naší školy, aby se projekt správně podal, aby byla správně režie, to vše konzultovat s personalisty, s ekonomy; k jedné soutěži je třeba třicet podkladů... Na české projekty mám jen jednu kolegyni a vím, že jsou lidé spokojeni. TAČR a další obsahují aspekty duševního vlastnictví a tam to musíme pečlivě hlídat už v základu. Ale to samozřejmě není všechno, velký význam má zahraniční oblast, hodně práce máme s doktorským oborem studia, s habilitacemi, je toho spousta. Už čtyři roky nám například běží IGA – Interní grantová agentura. K ní jsme museli udělat webovou aplikaci, to všecko se rozrůstá, teď se například v rámci školy rozděluje 225 milionů.“
Kromě řízení celého oddělení má Ing. Pospíšilová na starosti problematiku duševního vlastnictví. Oblast, která vyžaduje nesmírnou pozornost, opatrnost i schopnost předvídat. „Jsem tady už jedenáct let a pořád mě to baví, i když práce neustále narůstá. Každý rok je něco nového. Každý má svou agendu, přibývá spolupráce s různými firmami, rozvíjí se informační systémy, ale jsem ráda, že se nám podařilo dát dohromady bezvadné lidi. Máme věci na sdíleném disku, dokážeme know-how sdílet, ještě se nám nestalo, že by mělo fatální dopad, když někdo vypadne.“

Nitky na všechny strany

Zahraniční projekty má v oddělení na starosti Ing. Anna Mittnerová a je třeba říci, že její jméno je ve škole pojem. Ať už díky jejímu přehledu přes evropské projekty, všeho kolem nich, ale hlavně pro pracovitost a určitou „zaťatost“, spíš bych to nazvala schopností jít si za svým, pokud jsem přesvědčena, že je to tak správné. Když vznikalo na VŠCHT Praha oddělení pro vědu a výzkum, přešla do něj z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd. Na popud tehdejší prorektorky prof. Moravcové napsala projekt programu EUPRO MŠMT1 a pak už šly další jeden za druhým. „Za obrovský úspěch považuji, že se v roce 2008 podařilo tehdejšímu inženýrovi – dnes profesorovi – Františku Štěpánkovi získat financování projektu CHOBOTIX2 z nejprestižnějšího evropského programu spravovaného ERC3 . Z devíti tisíc návrhů z celé Evropy byl právě on mezi třemi stovkami těch, kteří uspěli se svými projekty. Pětiletý CHOBOTIX získal obrovskou částku 1,644 mil eur. Byl to nesmírný podnět pro naši další práci.“
Paní inženýrka se ale nesoustředí jen na samotnou vědu a výzkum. Velmi dobře ví a zkušenosti z práce v obchodním prostředí to potvrzují, že bez propagace se o úspěších práce nikdo nedozví. Díky její aktivitě se škola zapojila do evropského projektu MY SCIENCE4 určeného pro mladé novináře z EU, kteří tak mohli absolvovat týdenní stáže ve špičkových laboratořích včetně VŠCHT. O úspěších školy se pak z jejich článků dozvěděli čtenáři zahraničních médií. V v rámci tohoto projektu mohla vycestovat i redaktorka z ČR a získávat zkušenosti v cizině. „Komunikace vědy je nutná, proto se zapojujeme do akcí určených pro širokou veřejnost, jako jsou Scientia Pragensis5 , proto se samozřejmě účastníme i evropské Noci vědců6 .“
Nároky na lidi kolem ní jsou velké – znalosti práva, účetnictví, managementu projektu, angličtina slovem i písmem na dobré úrovni jsou samozřejmosti. Pracovištěm prošla řada mladých žen, které – proč to neříci – tu získaly zkušenosti, možnost rozvoje a chopily se své příležitosti.
Dnes je jedním z hlavních témat, jímž se paní inženýrka a její tým zabývá, genderová tematika. Projekt TRIGGER7 – rozvoj institucionální kultury z hlediska genderové vyváženosti - je tím, co její tým zaměstnává. Projekt je plánován na čtyři roky, zhruba čtvrtinu už mají za sebou a v ruce spoustu zajímavých faktů, dokládajících, že s rovnými šancemi to ani v akademické sféře není úplně tak, jak někteří muži tvrdí…

Využít schopnosti lidí

Oddělení by se dalo označit i jako do jisté míry líheň talentů nebo pracoviště, které dokáže najít a využít na maximum schopností svých pracovníků a zároveň jim umožňuje – pokud mají chuť – naučit se spoustu nových věcí a najít si uplatnění v oblastech, o nichž by to původně nepředpokládali. Týká se to především mladých žen, které hledají buď během nebo po mateřské či rodičovské dovolené uplatnění a často touží po půlúvazku.
Mgr. Veronika Popová, Ing. Karolina Friessová, Ph.D., současná kancléřka školy Mgr. Petra Kinzlová, Ing. Marcela Grecová, Ing. Jana Veverková, Ph.D. – jejich práce ať už na doktorském studiu, habilitacích, jmenování profesorů nebo na projektech MŠMT_EUPRO II, 7.rámcového programu8 , Horizontu 2020, Amgen Teach, Chemistry Is All Around Network a dalších aktivitách je úctyhodná.
Když člověk chce, dokáže víc, než si kdo mohl představit. Inženýrka Hana Bartková, Ph.D., je manželkou manažera nadnárodní chemické společnosti, kolegy ze studií. Pokud by si někdo představoval, že dvě mateřské a rodičovské dovolené stráví prací v domácnosti, hluboce by se mýlil. „Chtěla jsem spojit rodinu a své zkušenosti z vědy a výzkumu. Viděla jsem, že je tam prostor na propojení – vím, jak funguje věda, co je výzkum a věděla jsem, že jsou peníze, které se dají využít pro pomoc vědcům. A je možné jim k tomu dělat podporu, protože administrativa je pro ně velmi zatěžující. Když člověk dělá špičkovou vědu, nemá šanci ještě zvládat vyhledávání různých podpor projektů. Škála je tak široká, že není možné, aby tohle dělal vědec vedle své výzkumné práce.
Na projektu KAMPUŠ, u inženýrky Mittnerové, se naučila, jak fungují projekty řízené Bruselem. Díky tomu, že před nástupem na VŠCHT pracovala v Akademii věd, věděla, jaká je administrativa projektů financovaných z rozpočtu České republiky. Na různých školeních, která si během rodičovské dovolené vyhledávala a někdy i hradila sama, získala takové zkušenosti v projektovém řízení, že se stala součástí týmu prof. Krýsy, který podal do Bruselu v 7. rámcovém programu návrh projektu „ INTEC“9 . Získali ho a Ing. Bartková se velkou měrou podílela na koordinaci tohoto úspěšného mezinárodnímu projektu. Na oddělení komunikace také pomáhala dávat do hromady projekty v rámci operačních programů Praha adaptabilita10 a Vzdělávání pro konkurenceschopnost11 a mnohé aktivity i koordinovala.

O peníze jde vždycky – ale nejen o ně

Inženýrka Hana Štěpánková je ekonomka, která před lety spojila svůj život s jedním z nejnadanějších vědců v oboru, dnes profesorem Františkem Štěpánkem. I ona oceňuje, že jí tahle práce umožňuje spojit péči o čtyři děti a domácnost s prací, kterou má ráda a jež jí ještě občas umožňuje, byť to zní banálně, třeba poobědvat s manželem.
„Hanka je úžasná,“ říká o ní inženýrka Mittnerová. „Když přišel ve čtvrtém roku trvání CHOBOTIXU finanční audit z Bruselu, proběhl hladce a bez výhrad“. Zúročila se tak její aktivní spolupráce s kolegy z ekonomického a personálního odboru. Téměř desítka dalších projektů, v nichž byla jako administrátor, není zdaleka všechno – koordinuje ostatní administrátory v projektech, pomáhala s finančními záležitostmi dalších projektů třeba v rámci OPPA10 a OPVK11.
“Baví mě čísla. Baví mě pomáhat lidem. Baví mě pracovat s „pestrou směsicí chytrých lidí“. Na VŠCHT Praha je poměrně hodně řešitelů evropských projektů. Velmi chytří lidé, kteří milují svoji práci (já je tak znám) a nesnášejí „papírování okolo“. Já jim svojí prací umožňuji dělat to, co je baví. Já sama nevymyslím nic převratného, ale oni možná ano a možná do toho budou mít chuť a energii, protože je neubije papírování. V tomhle vidím hlavní smysl svojí práce.“

Vazby na Brusel

Ing. Marie Kolmanová strávila většinu z posledních deseti let v Bruselu. Ať už to bylo v české styčné kanceláři12, kde se jako jedna z prvních systematicky zabývala finančními pravidly rámcových programů EU, nebo později jako diplomatka na Stálém zastoupení ČR pro EU. Když se s rodinou vrátili do Čech, hledala zaměstnání na částečný úvazek, který by jí umožňoval péči o dvouletou dceru.
“Oslovila jsem několik instituci, přičemž mým ‘favoritem‘ byla právě VŠCHT. Je to relativně malá škola s vysokým podílem vědecko-výzkumných činností a díky zájmu o evropská témata byla v Bruselu dobře viditelná. Bylo mi sympatické, že vedení školy vnímá evropské výzkumné projekty jako "vlajkovou loď.“
„Po několika dnech v novém zaměstnání přišla zpráva z Evropské komise o zahájení prvního auditu evropských projektů na VŠCHT. Byla to zajímavá zkušenost a velmi dobrá příležitost zorientovat se v systému a předpisech instituce. Audit dopadl dobře, přesto však bylo nutné udělat určité úpravy zaběhlých zvyklostí. Ve své práci se snažíme působit také obráceným směrem, poskytovat např. MŠMT či přímo Evropské komisi stanoviska a podněty o tom, co je z našeho pohledu třeba změnit či přehodnotit. Aktivně jsme se zapojovali např. do přípravy podkladů pro vyjednávání o novém evropském programu Horizont 202013. Jak už to v životě chodí, ne vše se vždy podaří. Přes veškerou snahu byla např. v oblasti vykazování osobních nákladů schválena pro evropské projekty pravidla, která neodpovídají běžné mzdové praxi v ČR. Nyní se s tím musíme poprat a implementovat tato pravidla na naši instituci tak, abychom dostáli požadavkům poskytovatele, nezvýšili administrativní náročnost a především neznevýhodnili řešitele evropských projektů.“
Kromě starosti o velkou rodinu zvládá Ing. Kolmanová i práci pro oddělení VaV. “Jsem ráda, že se neomezujeme jen na oblast klasických výzkumných projektů, ale třeba i na evropské projekty zaměřené na vzdělávání učitelů chemie. Teď administruji mezinárodní projekt z programu celoživotního vzdělávání14 a nově projekt financovaný z prostředků soukromé nadace nadnárodní firmy AMGEN15.” Toto je příklad toho, že se nám podařilo zapojit školu i do mezinárodních projektů, které motivují středoškolské učitele učit chemii novými způsoby.

Dnes už si nelze vůbec představit, že by vědečtí a akademičtí pracovníci mohli zvládat bez podpory servisních oddělení stále narůstající požadavky na projektovou administrativu a finanční výkaznictví spojené s velkou částí jejich aktivit. Spolupráce v rámci projektů, a to zejména těch zahraničních, nám přináší nejen finanční zdroje, ale posouvá školu dál hlavně z hlediska zvyšování odbornosti, umožňuje nám získávat kontakty s významnými odborníky a zvyšovat tak renomé VŠCHT nejen doma, ale i v zahraničí.

Článek napsala Mgr. Ivanka Picková na základě podpory projektu programu MŠMT EURPO II, LE12005 Odpovědná řešitelka projektu Ing. Anna Mittnerová, anna.mittnerova@vscht.cz

1 http://eupro.vscht.cz/
2 http://www.chobotix.cz/
3 http://erc.europa.eu/
4 https://www.youtube.com/user/MyScienceTv  https://www.youtube.com/watch?v=d02cPBzMf7o 
5 www.sciprag.cz/
www.noc-vedcu.cz/
7 http://gro.vscht.cz/ 
http://www.vscht.cz/veda-a-vyzkum/projekty/resene-projekty/rp
9 http://www.fp7-intec.eu/index.html
10 http://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/projekty/step-by-step 
11 http://step.vscht.cz/
12 http://www.czelo.cz/cs
13 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/ 
14 http://chemistrynetwork.pixel-online.org/ 
15 http://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-ucitele/amgen

Aktualizováno: 18.8.2015 14:08, Autor:

VŠCHT Praha
Technická 3, Praha 6, budova B

Ing. Anna Mittnerová – řešitelka projektu
kancelář S09, tel: 220 44 3675

zobrazit plnou verzi